Екосол България достави нов многофункционален метачен автомобил Hako на община Панагюрище

Hako Citymaster

Екосол България достави на община Панагюрище нов многофункционален метачен автомобил Hako Citymaster 650 – изключително маневрен и икономичен. 

Машината е оборудвана с четки, оросителна система, смукателна тръба за листа от двете ѝ страни и бункер с вместимост от 500 литра за събиране на отпадъците. Към машината е закупен и допълнителен инвентар – гребло за сняг.

Когато става въпрос за почистване на община, изискванията към техниката са големи. Машината трябва да има широк спектър от функции и да работи отлично през всички сезони.

Hako Citymaster 650 отговаря на всички тези изисквания. Малката ширина на превозното средство, стабилното управление и малкият кръг на завиване, осигуряват отлично маневреност в ограничени пространства. В допълнение, многофункционалният дизайн на автомобила гарантира икономично и ефективно използване през цялата година.

С максималната си скорост от 25 km/h, Citymaster 650 е достатъчно бърз, за да стигне до следващата близка работна площадка на собствени оси, но и достатъчно компактен за транспортиране на ремарке, за да се покрият и по-големи разстояния.

Градското обзавеждане, цветните лехи и тесните проходи са препятствия, които често виждаме на обществени места. С малкия кръг на завиване от само 139 cm и независимо управляваните метални устройства, Citymaster 650 преодолява тези препятствия лесно. Дори бордюри до 150 mm не представляват никакъв проблем за тази машина благодарение на нейното постоянно задвижване на всички колела с напълно електронна система за управление. Когато работите в режим ECO, стандартна функция, която е добра не само за околната среда, но и за приложения в чувствителни към шум зони, Citymaster 650 работи с 85% от максималния си капацитет на производителност и спестява до 40% на гориво. Разширеният звукоизолационен пакет, наличен като опция за основния модул, намалява шума още повече.

Citymaster 650 е универсална професионална метачна машина. Благодарение на четирите ѝ интерфейса за закрепване, позволяващи комбинираното използване на различни приставки и надстройки, машината може да извършва широк набор от допълнителни задачи: например зимно почистване, поддръжка на зелени площи или мокро почистване. Така вие се нуждаете се само от една машина вместо от няколко специални машини, което е едновременно по-ефективно и икономично.

Пожелаваме на новите собственици отлични резултати и лека работа!