Строителни иновации в служба на обществото

Hidormek 62ss
Познавате ли иноватори в България, използващи топ технология, каквато е крачещия багер, за укрепване на инфраструктура и изграждане на уникални защитни системи срещу природни бедствия? Ще ви срещнем с една забележителна фирма.

Крачещите багери се използват от европейските строителни фирми вече 60 години и са придобили голяма популярност благодарение на способността си да работят в екстремни условия и в критични ситуации: на много големи наклони, в труднодостъпни и силно пресечени терени, в реки с дълбочина до 2 м и др. подобни. Те много често се използват при изграждане на високопланинска инфраструктура, ВЕЦ-ове, ски писти, укрепване на свлачища, почистване на речни корита и преодоляване на природни бедствия.
В България тези машини започнаха да навлизат преди около 15 години, а една от фирмите, работещи с крачещ багер е Инфра Кепитал ЕООД – проектантско и строително дружество, специализирано в стабилизиране и укрепване на свлачища, срутища, скали и строителни изкопи, а също и в импулсното уплътняване и заздравяването на почви.

Български опит
В България иновативните технологии за инфраструктурно строителство трудно си пробиват път. Обикновено фирмите нямат голяма мотивация да правят такива капиталовложения заради ниските цени на строителните дейности у нас в сравнение със Западна Европа, обясняват от Инфра Кепитал. Въпреки това ръководството на дружеството залага на развитието и технологичния прогрес и през 2021 г. смело инвестира в крачещ багер Kaiser S8 , закупен от Екосол България , лидер на пазара на строителна техника.
Основно преимущество на Kaiser S8 при укрепванията е, че с него ефективно се заменя до 6 м височина ръчния труд на алпинистите, който е скъп, а производителността му е ниска. В случая на крачещия багер се монтира лафет с пробивен инструмент за изпълнение на сондажи за поставяне на укрепващи анкери. Kaiser S8 има и това предимство, че може да подходи от високо към основата на мост или подпорна стена, а и да изпълни редица спомагателни дейности на обект с укрепване.

Иновативна защита срещу природни бедствия
Крачещите багери могат да бъдат много полезни при възстановяване на инфраструктура в следствие на големи наводнения, подобни на тези в Карловско и Пловдивско през септември 2022 г. Но защо изобщо трябва да се стига до такива природни бедствия, питат съвсем резонно от Инфра Кепитал.
Впечатляваща иновация на дружеството, която се съчетава с използването на Kaiser S8, е изпълнението на специални предпазни системи за събиране на твърдия ток (дървета, камъни и др.) във високата вода на прииждаща река. Такава система, съставена от високоякостни мрежи, въжета и стълбове, е много ефективна при монтаж в река и действително предпазва съпътстващата инфраструктура като мостове, пътища и улици от повреждане и разрушаване вследствие на прииждане на висока вода.
Тук проличават и силните страни на крачещия багер, който спокойно може да работи в дълбока река. Неговото навлизане в нея става много лесно заради компактните му размери – не се налага разрушаване на инфраструктура или изсичане на дървета за просека, а специалните му хидравлични крака, допълващи действието на четирите колела, са идеална опора за слизане от брега към дъното на реката.
За да навлязат достатъчно такива иновации, които са от голяма полза за обществото, е необходим друг начин на мислене в българското строителство, заявяват от Инфра Кепитал. Например, търговете на АПИ за укрепване на свлачища са с критерий за избор на изпълнител „най-ниска цена“, което ограничава строителните фирми в сериозното инвестиране в модерна и иновативна техника. В допълнение, изискванията за експертиза и строителен опит в укрепванията са твърде занижени.
Реално има много съвременни и полезни иновации, които биха могли да се използват у нас, но това изисква постепенна промяна на цялата култура на проектиране и строителство. Засега новостите идват и се прилагат в България благодарение на смели и прогресивни строители като Инфра Кепитал, както и на доставчици на най-модерни машини като Екосол България.